Join Rankings **¤ĀŁƬô RāŅĞô
Name :
**¤ĀŁƬô RāŅĞô 🇵🇷ĶīŅG'SƬūĐ🇵🇷™
Speciality :
Flat
Sex :
Gelding
Age :
13 years
Owner :
truking
Trainer :
truking
Jockey :
rey del parque
Breeder :
truking
Earnings :
1,207,259
Race Length Weight Place Earning Time
Qualif Stake 1800 m 55 kg 3/4 0 01:53.732
Course dek-c’hwezek 5300 m 55 kg 2/4 899 08:46.700
Qualif Stake 1800 m 55 kg 1/3 3,240 01:49.792
Prix du webmaster 2400 m 58 kg 10/11 0 02:49.312
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 8/10 0 00:57.894
Qualif Stake 1800 m 55 kg 2/2 0 01:50.351
Qualif Stake 1800 m 55 kg 3/3 0 01:47.375
Qualif Stake 1800 m 55 kg 3/4 0 01:46.855
Qualif Stake 1800 m 55 kg 1/2 2,160 01:46.519
Qualif Stake 1800 m 55 kg 1/2 2,160 01:57.156
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/8 10,400 02:40.700
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/11 24,400 02:45.590
COOLMORE Q10 3000 m 55 kg 9/10 0 03:56.192
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/6 24,400 04:01.823
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/13 13,000 02:40.335
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/6 30,500 03:40.210
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/5 24,400 03:40.107
JUDDMONTE FARM Q4 4000 m 55 kg 6/13 0 05:45.087
Premio Roma 2700 m 55 kg 2/14 46,000 03:09.284
Q1 Gp Latino 3300 m 55 kg 10/12 0 04:14.323
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 4/7 12,400 03:47.506
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/6 23,000 02:40.147
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/4 30,500 03:54.264
¢∂єρ 6αñσѕ 2400мтѕ 2400 m 55 kg 1/15 61,000 02:55.904
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/5 24,400 02:40.234
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/5 24,400 02:45.370
Gr.Premio di Milano 2500 m 55 kg 4/16 31,000 02:49.600
GR 1 PRIX DU CHEVREL 3000 m 55 kg 2/6 67,500 03:54.563
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 4/5 12,400 01:34.350
Q4 Gp Latino 2600 m 55 kg 9/9 0 03:00.665
Q2 Gp Latino 2400 m 55 kg 9/12 0 02:46.287
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/3 30,500 02:51.233
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/3 30,500 03:40.907
Q1 Gp Latino 3300 m 55 kg 11/11 0 04:22.860
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/5 24,400 02:41.656
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/2 24,400 03:42.075
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/6 13,800 01:34.804
Premio Roma 2700 m 55 kg 1/14 42,750 03:10.418
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/8 18,300 02:46.213
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/9 10,800 03:57.531
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/3 18,400 00:56.574
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/3 24,400 03:49.724
Gran Premio D'Italia 3100 m 55 kg 4/7 20,250 04:00.725
Listed Race 4 ans 3400 m 55 kg 5/14 27,500 04:35.093
Listed race 4a 1800 m 55 kg 2/8 52,500 02:02.334
GR1 Q1 CARIBE 3100 m 55 kg 1/13 342,000 04:25.304
Gr.Premio di Milano 2500 m 55 kg 6/6 0 03:00.831
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/8 6,100 02:58.124
Listed Race 4a 1700 m 55 kg 7/10 0 01:45.971
Gr3 Px Delon 3200 m 55 kg 7/13 0 04:12.577
Gr1 Px senone QUALIF 2200 m 55 kg 11/17 0 02:28.227
Listed race 3a 2000 m 55 kg 2/8 52,500 02:13.540
Prix Debut 3 ans 2400 m 55 kg 6/6 0 03:14.749