Join Rankings 3600āœ…3400/3150/2100
Name :
3600āœ…3400/3150/2100 šŸ‡«šŸ‡· Derry įµ–Ź³įµ‰Ģį¶œįµ’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Male
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
318,981
Race Length Weight Place Earning Time
listed 3a 2300 m 55 kg 8/8 0 03:30.999
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 7/7 0 03:23.891
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 6/6 0 02:41.472
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 6/6 0 02:36.545
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/6 2,750 02:36.829
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 6/7 0 04:36.366
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 7/7 0 03:22.670
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/5 4,000 02:53.006
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 6/6 0 02:48.649
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/5 4,000 02:43.205
Prix du webmaster 1000 m 55,5 kg 4/4 6,200 01:08.377
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/6 3,375 02:43.229
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 6/6 0 03:26.058
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/6 5,200 04:41.779
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 18,300 01:57.270
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/6 2,750 02:50.835
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/5 10,800 03:33.420
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 13,800 02:03.137
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/5 2,750 03:05.611
Prix du webmaster 1000 m 57 kg 5/5 5,200 01:13.673
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/5 2,750 02:54.468
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 9,200 03:31.494
Prix du webmaster 1600 m 56,5 kg 5/6 7,800 02:09.834
Prix du webmaster 1000 m 56 kg 5/5 7,800 01:15.167
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/5 5,200 01:09.127
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 12,200 02:07.138
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 18,300 02:04.025
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/6 2,750 03:02.391
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/6 10,800 03:52.782
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/8 3,375 02:51.396
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/5 4,000 02:52.446
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/9 9,200 01:09.499
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/6 12,200 02:08.835
Prix du webmaster 3000 m 56,5 kg 4/5 6,200 05:10.141
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 2/7 5,250 03:41.534
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/9 7,200 04:05.547
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/9 3,900 02:18.710
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/6 12,200 05:03.368
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/9 4,650 01:12.827
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 8/10 0 03:52.746
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/5 5,250 02:57.350
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/6 7,125 02:57.659
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/6 3,900 Chute
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 3/8 4,000 03:48.769
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/7 5,400 05:19.949
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 6/7 0 Chute
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 7/7 0 05:25.551
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 7/12 0 04:00.354
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/8 4,600 04:09.224
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/7 2,750 04:00.533
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 4/6 3,375 05:28.570
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 3/5 4,000 05:30.439
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 2/5 5,250 04:10.988
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 5/8 2,750 05:32.736
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 2/3 5,250 04:04.836
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/5 3,200 03:13.161
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/8 2,700 03:20.842
Prix du webmaster 3000 m 58,5 kg 3/7 3,600 06:03.861
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/7 2,200 03:09.654
Prix du webmaster 1000 m 57 kg 7/7 0 Chute
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/5 4,200 03:22.730
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/7 3,600 04:11.723
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/6 2,200 03:17.488
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 4/8 2,700 02:29.210
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/9 2,700 03:35.663
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 775 04:44.970
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 5/8 2,200 02:45.392
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 800 m 56,5 kg 3/7 3,598 01:08.657
Prix Marrakech 2400 m 55 kg 4/6 3,410 04:27.196
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 3000 m 55 kg 5/8 2,598 05:53.865
PRIX DE CAVAILLON 1000 m 55 kg 4/9 1,550 01:21.981
WMH0801-04 800 m 55 kg 6/10 0 01:01.072