Join Rankings IRON
Name :
IRON ๐Ÿด Haras tose ๐Ÿ†
Speciality :
Flat
Sex :
Male
Age :
7 years
Owner :
tose
Trainer :
tose
Jockey :
tose
Breeder :
tose
Earnings :
494,275
Race Length Weight Place Earning Time
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/2 13,800 01:02.769
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 6/6 0 04:07.928
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/4 12,400 00:58.883
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/5 24,400 00:57.116
Coupe - Tour 1 2200 m 60 kg 19/19 0 02:50.540
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/5 7,800 02:58.357
Coupe - Tour 1 3000 m 55 kg 16/17 0 03:52.565
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 10,400 01:49.090
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 9/9 0 01:42.491
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/2 13,800 03:45.689
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 14,400 01:00.936
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 7,800 01:49.582
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/5 12,400 00:59.096
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/5 7,800 02:53.641
Prix du webmaster 1600 m 56 kg 5/5 7,800 01:44.937
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 7,800 04:09.141
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/6 10,400 03:46.834
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/2 13,800 01:03.091
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 9,300 02:59.364
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/4 7,200 01:46.756
Carrera Gran Final 2400 m 55 kg 8/9 0 02:59.573
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/2 9,200 01:47.158
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 7,200 00:57.539
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/5 7,200 03:12.054
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/4 7,200 03:05.535
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 5,200 01:45.920
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 9,300 02:48.779
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/5 10,800 03:47.238
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 5,200 03:47.198
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/5 10,800 01:40.550
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 7,800 01:43.190
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/4 9,200 03:47.651
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/4 7,200 01:01.360
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/4 10,800 02:54.929
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/4 9,200 02:55.153
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/2 13,800 03:56.014
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/4 13,800 00:59.762
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 4/5 6,200 01:48.715
Prix du webmaster 3000 m 55,5 kg 3/4 5,400 04:07.262
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/4 6,900 00:58.242
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 5,200 03:53.708
CHAMPIONNAT 1600 m 55 kg 6/6 500 01:44.311
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/5 6,200 00:59.626
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/5 5,400 04:02.190
Prix du webmaster 3000 m 56 kg 2/5 6,900 03:59.794
Coupe - Tour 1 1600 m 55 kg 11/19 0 01:45.375
Ligue des clans - L1 1600 m 55 kg 10/10 0 01:49.630
Px KATKO Classe I 2800 m 55 kg 7/7 2,400 03:47.614
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/5 5,200 03:07.105
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 5,200 04:10.890
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 5,200 01:49.062
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/6 3,900 01:13.749
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/6 4,650 01:08.445
Classe I 1200 m 55 kg 6/6 3,600 01:22.662
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/4 7,200 04:23.324
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 4,650 03:05.702
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/5 5,400 04:35.805
Prix du webmaster 2400 m 56 kg 3/5 5,400 03:29.189
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 4/5 4,650 01:55.389
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 4,600 03:12.698
Classe I 1400 m 55 kg 5/6 7,800 01:41.657
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/2 4,600 02:00.291
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/3 5,400 01:08.493
Prix du webmaster 1000 m 57 kg 1/4 6,100 01:11.455
Classe II 2300 m 55 kg 5/5 6,500 02:59.963
Classe II 1600 m 55 kg 5/5 6,500 01:55.458
Classe I 1000 m 55 kg 5/7 7,800 01:06.514
Classe III 2900 m 55 kg 5/8 5,200 04:14.372
HRB1701MF19 1700 m 55 kg 8/9 0 02:08.824
Classe III 900 m 55 kg 5/7 5,200 01:03.710
HRB1701MF09 1700 m 55 kg 5/5 2,250 02:18.906
Classe I 2100 m 55 kg 6/6 3,600 03:02.267
Classe II 1800 m 55 kg 7/7 2,000 02:32.009
ZETURF Qualif 1000 m 55 kg 5/6 1,000 01:22.121
Prix du Champ du Feu 600 m 55 kg 3/11 500 00:42.716
IMPAIR ET GAGNE 1 1300 m 55 kg 3/8 0 01:45.042
Prix du Champ du Feu 600 m 55 kg 4/7 375 00:43.119
Coupe - Tour 1 1600 m 60 kg 14/19 0 02:39.889