Join Rankings ¤ĒŁêĢāŅCīá
Name :
¤ĒŁêĢāŅCīá 🇵🇷ĶīŅG'SƬūĐ🇵🇷™
Speciality :
Flat
Sex :
Female
Age :
13 years
Owner :
truking
Trainer :
truking
Jockey :
truking
Breeder :
truking
Earnings :
9,265,350
Race Length Weight Place Earning Time
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/9 15,600 01:31.417
BEST SPEEDY G Finale 1000 m 55 kg 9/10 0 00:52.718
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/4 36,600 01:37.247
Best Speedy G Q4 1600 m 55 kg 3/15 54,000 01:37.114
ADENA SPRING Q3 1300 m 55 kg 1/9 142,500 01:11.286
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/8 21,600 01:34.162
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/10 21,600 01:34.177
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/7 15,600 01:34.270
WINSTAR Q7 1100 m 55 kg 6/17 0 01:04.479
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/10 36,600 01:31.317
BEST SPEEDY G Finale 1000 m 55 kg 4/11 93,000 00:56.000
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 6/11 0 01:37.234
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/6 36,600 01:40.253
Best Speedy G Q4 1600 m 55 kg 1/18 91,500 01:34.106
ADENA SPRING Q3 1300 m 55 kg 12/20 0 01:11.371
Cl. Hong Kong QUALIF 2200 m 55 kg 10/20 0 02:35.758
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 7/11 0 01:34.284
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/9 36,600 01:31.341
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/13 36,600 01:34.093
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/8 36,600 01:34.116
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/8 15,600 01:31.425
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/5 21,600 03:47.319
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/11 27,600 01:34.129
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/12 36,600 01:34.107
WINSTAR Q7 1100 m 55 kg 1/12 142,500 01:00.501
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/7 27,600 00:57.845
BEST SPEEDY G Finale 1000 m 55 kg 8/10 0 00:56.046
Gran pix junco 2400 m 55 kg 5/5 9,000 02:46.875
Best Speedy G Q4 1600 m 55 kg 9/13 0 01:37.202
ADENA SPRING Q3 1300 m 55 kg 3/12 80,000 01:11.301
Best Speedy G Q3 1200 m 55 kg 2/16 69,000 01:04.925
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/8 27,600 00:55.963
Best Speedy G Q2 1400 m 55 kg 1/14 91,500 01:22.741
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/9 21,600 01:37.216
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 6/8 0 01:34.315
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 27,600 02:50.701
y 3000 m 55 kg 4/6 6,200 03:54.559
y 3000 m 55 kg 4/10 6,200 03:40.516
criterium de 9/16 3200 m 55 kg 6/14 0 04:01.978
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/8 15,600 00:56.023
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/10 36,600 01:40.299
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 1/10 61,000 01:06.909
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 6/12 0 01:24.553
trofeo russell baze 3800 m 55 kg 9/11 0 05:42.061
Classic Cordoue QUAL 3000 m 55 kg 8/18 0 03:54.802
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 10/11 0 01:31.480
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 1/11 61,000 00:54.247
BEST SPEEDY G Finale 1000 m 55 kg 1/9 183,000 00:55.962
Internacion Sprinter 1200 m 55 kg 1/2 135,000 01:04.950
HILL N DALE Q5 1400 m 55 kg 9/16 0 01:20.265
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/8 18,600 00:52.754
Classic Lydilan QUAL 3400 m 55 kg 6/20 0 05:00.288
Best Speedy G Q4 1600 m 55 kg 15/19 0 01:43.906
Best Speedy G Q2 1400 m 55 kg 4/16 46,500 01:20.230
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 2/15 46,000 01:04.937
GAINESWAY Q1 1000 m 55 kg 1/12 142,500 00:55.961
Best Speedy G Q1 1000 m 55 kg 1/18 91,500 00:57.788
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 1/16 61,000 01:29.817
SPEED 1100 M 1100 m 55 kg 3/4 300 00:58.769
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 4/8 31,000 00:52.698
criterium de 9/16 3200 m 55 kg 8/16 0 04:17.803
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 2/11 46,000 00:54.269
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 3/13 36,000 01:11.304
WINSTAR Q7 1100 m 55 kg 7/8 0 00:58.769
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 6/10 0 01:24.595
Classic Lutèce QUAL 2800 m 55 kg 6/14 0 03:19.832
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/5 21,600 01:31.486
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/5 36,600 00:57.865
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 1/17 61,000 01:29.827
Best Speedy G Q4 1600 m 55 kg 19/19 0 01:35.661
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 2/16 46,000 00:54.255
ADENA SPRING Q3 1300 m 55 kg 3/11 80,000 01:13.488
Best Speedy G Q3 1200 m 55 kg 5/16 39,000 01:09.053
Best Speedy G Q2 1400 m 55 kg 7/10 0 01:17.922
Cl. Hong Kong QUALIF 2200 m 55 kg 11/20 0 02:30.909
Gran Premio D'Italia 3100 m 55 kg 6/12 0 03:51.158
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 1/12 61,000 01:11.282
AMAZONAS 3200 m 55 kg 16/16 0 04:30.637
Trophee Amazones Q5 3000 m 55 kg 2/12 189,000 03:40.706
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/6 18,600 02:40.726
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 3/13 36,000 01:04.969
Trophee Amazones Q4 2800 m 55 kg 12/12 0 03:38.545
Super Sprint Ligue 8 1000 m 55 kg 12/16 0 00:56.042
Gr1 Px Kalenkea 3400 m 55 kg 5/7 49,500 04:42.154
Trophee Amazones Q3 1700 m 55 kg 3/16 144,000 01:44.800
Classic Lutèce QUAL 2800 m 55 kg 4/20 121,500 03:19.939
Gr3 Px de Périgueux 2900 m 55 kg 10/11 0 03:32.059
Y 2400 m 55 kg 4/5 15,500 02:40.554
Super Sprint Ligue 6 1700 m 55 kg 4/15 33,750 01:41.572
Super Sprint Ligue 5 1200 m 55 kg 7/17 0 01:06.964
Best Speedy G Q4 1600 m 55 kg 1/13 91,500 01:34.093
Super Sprint Ligue 4 1500 m 55 kg 11/14 0 01:24.599
Cl. Hong Kong QUALIF 2200 m 55 kg 10/17 0 02:26.258
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/2 27,600 01:31.513
Roundcosmos Cup Q1 1600 m 55 kg 11/12 0 01:37.314
Continental Cup 3000 m 55 kg 6/10 0 03:54.816
Pablo Smile Cup Q1 3200 m 55 kg 2/14 189,000 04:01.972
Super Sprint Ligue 1 1000 m 55 kg 8/12 0 00:54.332
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/4 36,600 00:54.313
ARCO DEL TRIUNFO 3200 m 55 kg 17/17 0 04:06.585
AMAZONAS 3200 m 55 kg 13/14 0 04:23.505
Trophee Amazones Q5 3000 m 55 kg 6/11 0 03:48.391
Clas. Webidrome QUAL 3600 m 55 kg 3/16 144,000 05:05.461
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/3 27,600 01:40.437
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/5 36,600 00:54.339
Gr3 Px A. Daudet 2200 m 55 kg 8/8 0 02:41.441
Trophee Amazones Q4 2800 m 55 kg 4/13 121,500 03:26.273
Classic Cordoue QUAL 3000 m 55 kg 13/20 0 03:47.889
Sprint 6/8a 400 m 55 kg 11/13 0 00:19.416
Super Sprint Ligue 8 1000 m 55 kg 8/15 0 00:57.869
Sprint 6/8a 300 m 55 kg 5/11 27,500 00:14.817
Trophee Amazones Q3 1700 m 55 kg 8/12 0 01:38.808
Classic Lutèce QUAL 2800 m 55 kg 7/20 0 03:32.963
M DE LAS EDADES 7 AÑ 2400 m 55 kg 7/8 0 02:52.020
y 3000 m 55 kg 2/3 19,000 03:54.708
¢∂єρ 7αñσѕ 1000мтѕ 1000 m 55 kg 3/9 36,000 00:56.051
Super Sprint Ligue 6 1700 m 55 kg 1/17 71,250 01:44.695
Trophee Amazones Q2 2200 m 55 kg 9/12 0 02:26.610
Classic Lydilan QUAL 2100 m 55 kg 14/20 0 02:17.055
Best Speedy G Q3 1200 m 55 kg 10/15 0 01:05.018
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 36,600 01:40.358
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/3 36,600 00:52.727
Continental Cup 3000 m 55 kg 6/12 0 03:40.565
Pablo Smile Cup Q1 3200 m 55 kg 6/12 0 04:10.771
Prix série 1M 2300 m 55 kg 2/11 52,500 02:35.689
ARCO DEL TRIUNFO 3200 m 55 kg 14/20 0 04:10.120
AMAZONAS 3200 m 55 kg 1/15 405,000 04:34.888
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/4 27,600 02:51.885
Roundcosmos Cup Q6 1700 m 55 kg 7/12 0 01:44.869
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/4 27,600 03:54.824
Gr3 Px A. Daudet 2200 m 55 kg 1/9 99,750 02:30.630
Gr1 Paris Cup 3000 m 55 kg 5/13 59,150 03:54.797
Trophee Amazones Q4 2800 m 55 kg 1/14 256,500 03:25.773
Y 3000 m 55 kg 2/4 19,000 03:40.583
Classic Cordoue QUAL 3000 m 55 kg 10/20 0 03:47.965
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 27,600 01:37.252
Sprint 6/8a 400 m 55 kg 11/12 0 00:20.004
Course 3000 m 55 kg 3/4 14,000 03:48.017
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 27,600 02:45.643
Super Sprint Ligue 7 600 m 55 kg 8/14 0 00:31.795
Trophee Amazones Q2 2200 m 55 kg 1/12 256,500 02:26.123
Listed Race 6/8 ans 3000 m 55 kg 2/12 52,500 04:02.396
Classic Lydilan QUAL 2100 m 55 kg 8/20 0 02:21.308
Gr1 Px Cerdan 2900 m 55 kg 8/9 0 03:37.341
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/7 36,600 02:50.917
Sprint 6/8a 1200 m 55 kg 9/12 0 01:05.041
Trophee Amazones Q1 3200 m 55 kg 3/14 144,000 04:17.534
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/6 36,600 00:56.025
Super Sprint Ligue 3 800 m 55 kg 11/15 0 00:42.269
Roundcosmos Cup Q1 1600 m 55 kg 7/14 0 01:40.389
Super Sprint Ligue 2 1100 m 55 kg 9/12 0 00:58.795
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 5/15 26,000 00:54.300
Super Sprint Ligue 1 1000 m 55 kg 5/12 27,500 00:56.020
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/4 27,600 01:37.177
Sprint 5a 1000 m 55 kg 7/12 0 00:52.726
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/3 36,600 03:40.415
CRITERIUM de 5 años 3200 m 55 kg 3/14 840,000 04:02.335
Gr1 Copa Velocidad 1200 m 55 kg 5/6 66,000 01:11.395
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 3/7 24,000 01:32.925
Gr3 Px de Vichy 1600 m 55 kg 3/6 56,000 01:34.263
Sprint 5a 300 m 55 kg 2/8 52,500 00:14.822
Sprint 5 años 1000 m 55 kg 2/7 69,000 00:54.323
Gr2 Kapur 1000 m 55 kg 1/6 114,000 00:54.318
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/5 21,600 02:45.941
Gr3 Px Gros chène 1200 m 55 kg 3/6 56,000 01:05.041
Sprint 5a 1000 m 55 kg 4/7 33,750 00:52.740
Sprint 5a 600 m 55 kg 6/6 0 00:31.822
Gr3 Px Catari 1200 m 55 kg 2/8 84,000 01:11.429
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 2/9 31,500 01:24.652
Sprint 5a 1400 m 55 kg 3/6 40,000 01:18.009
Sprint 5 años 800 m 55 kg 3/6 54,000 00:42.324
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/9 13,000 01:31.610
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 7/7 0 03:43.743
Gr1 Prince Wale QUAL 3000 m 55 kg 1/13 256,500 03:47.619
Gr2 Yorkshire Stakes 3100 m 55 kg 6/6 0 03:59.306
Haras Amanecer 1000 m 55 kg 3/4 15,300 00:54.459
Gr1 Alcohuaz 1200 m 55 kg 8/9 0 01:07.151
¢∂єρ 5αñσѕ 1000мтѕ 1000 m 55 kg 5/6 26,000 00:56.167
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 5/7 16,500 01:07.165
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 27,600 01:37.457
SprinT 5 años 1400 m 55 kg 4/12 44,625 01:22.995
Listed Race 5 ans 1400 m 55 kg 4/8 33,750 01:18.075
Sprint 5a 1000 m 55 kg 4/9 33,750 00:56.185
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 2/6 31,500 00:54.464
Sprint 5 años 700 m 55 kg 3/8 54,000 00:36.573
Roundcosmos Cup Q2 1600 m 55 kg 4/13 121,500 01:37.569
Sprint 5 años 1300 m 55 kg 5/8 39,000 01:13.843
Sprint 5a 900 m 55 kg 3/9 40,000 00:51.549
Pablo Smile Cup Q2 3200 m 55 kg 4/10 121,500 04:18.433
Gr1 New York Cup 3000 m 55 kg 3/9 81,900 03:48.181
Speed Race 5 ans 1700 m 55 kg 1/14 85,500 01:41.922
Sprint 5 años 1000 m 55 kg 4/11 46,500 00:54.556
Gr3 Px du Défilé 900 m 55 kg 9/10 0 00:46.996
Speed Race 5 ans 1100 m 55 kg 1/14 71,250 01:02.749
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/7 24,400 00:58.086
Sprint 5a 1200 m 55 kg 1/9 71,250 01:05.264
Sprint 5 años 1000 m 55 kg 1/9 91,500 00:54.538
Pr.Blu Constellation 1200 m 55 kg 2/9 31,500 01:09.415
Gr1 Apple Blossom H. 3000 m 55 kg 5/6 49,500 03:56.664
Folguera 1000 m 55 kg 2/6 19,550 00:53.044
Sprint 4a 1400 m 55 kg 6/13 0 01:18.424
¢∂єρ 4αñσѕ 1000мтѕ 1000 m 55 kg 6/8 0 00:54.704
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/3 24,400 00:54.686
Sprint 4a 1100 m 55 kg 6/15 0 00:59.215
Premio Worthadd 1500 m 55 kg 6/9 0 01:27.856
¤TRIPLE CORONA¤ 1RA 1800 m 55 kg 2/14 29,900 01:58.227
Sprint 4a 1000 m 55 kg 5/8 27,500 00:54.780
Roundcosmos Cup Q3 1600 m 55 kg 3/10 144,000 01:35.003
Juventud Gp1 1600 m 55 kg 1/6 34,200 01:34.973
Sprint 4a 1100 m 55 kg 6/10 0 00:59.312
Premio Slap Shot 1000 m 55 kg 7/12 0 00:56.543
Sprint 4a 1000 m 55 kg 2/12 52,500 00:56.533
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/9 12,200 00:53.161
Sprint 4a 400 m 55 kg 2/12 52,500 00:19.585
Prix du Haras Raas 1600 m 55 kg 2/8 5,250 01:38.160
Prix du Haras Raas 1600 m 55 kg 1/7 7,125 01:35.135
Irish Derby (Q2) 3300 m 55 kg 8/8 0 04:24.589
SUPERCRACKS 4 AÑOS 1000 m 55 kg 4/7 27,000 00:54.866
PALERMO G1 1500 m 55 kg 1/3 40,500 01:28.131
Listed Race 4a 1700 m 55 kg 1/8 71,250 01:53.020
☆INICIO AGOSTO☆ 1800 m 55 kg 2/4 12,600 02:04.502